Υπηρεσίες

Κύριες δραστηριότητες της ARGO ENGINEERS είναι η μελέτηεπίβλεψη και κατασκευή ηλεκτρομηχανολογικών έργων.

Μέχρι σήμερα έχουν εκτελεστεί έργα διαφόρων κατηγοριών, όπως κτίρια κατοικιών, επαγγελματικά κτίρια (καταστήματα, γραφεία, ξενοδοχεία, βιομηχανικά κτίρια κ.λπ.), δημόσια κτίρια (δημαρχεία, πολιτιστικά κέντρα, σχολικά κτίρια, νοσοκομεία, θέατρα, μουσεία κ.λπ.), έργα υποδομής (αναπλάσεις, οδοφωτισμοί, αντλιοστάσια, λιμενικά, μονάδες επεξεργασίας λυμάτων και απορριμμάτων κ.λπ.) και ενεργειακά έργα (ενεργειακές μελέτες και επιθεωρήσεις, ενεργειακές αναβαθμίσεις, κ.λπ.).