Ενεργειακές μελέτες, επιθεωρήσεις και αναβαθμίσεις

Μέχρι σήμερα έχουν εκτελεστεί περισσότερες από 300 ενεργειακές επιθεωρήσεις και έχουν εκδοθεί Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) για κτίρια κατοικιών, γραφείων και καταστημάτων με συνολική επιφάνεια πάνω από 35.000 τ.μ.

Ενεργειακές μελέτες εκπονούνται για κάθε νέο ή υφιστάμενο κτίριο και όλες οι εγκαταστάσεις σχεδιάζονται και κατασκευάζονται με γνώμονα την βέλτιστη ενεργειακή απόδοση.

Η εταιρία είναι μέλος του Μητρώου Επιχειρήσεων Ενεργειακών Υπηρεσιών (ΕΕΥ), σκοπός των οποίων είναι η σύναψη Συμβάσεων Ενεργειακής Απόδοσης (ΣΕΑ) με στόχο τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και την επίτευξη εξοικονόμησης ενέργειας και κόστους. Το οικονομικό αντάλλαγμα της ΕΕΥ προέρχεται από την εξοικονόμηση ενέργειας που επιτυγχάνεται από την υλοποίηση του έργου.