Άρση περιορισμών για καύση pellet

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής δρομολογεί την άρση των απαγορεύσεων σχετικά με τη χρήση βιομάζας στις κεντρικές εγκαταστάσεις θέρμανσης στους Νομούς Αττικής και Θεσσαλονίκης. Η σχετική απαγόρευση επεβλήθη πριν από 18 χρόνια (ΚΥΑ 10315/93), εξαιτίας του ιδιαίτερα επιβαρυμένου ατμοσφαιρικού περιβάλλοντος των δύο μεγάλων αστικών κέντρων.

Το ΥΠΕΚΑ, αναγνωρίζοντας ότι οι παραπάνω περιβαλλοντικοί περιορισμοί έχουν αρθεί εξαιτίας της προόδου των τεχνολογιών καύσης βιομάζας και ιδιαίτερα των pellets, ότι η βιομάζα συνεισφέρει στην εξοικονόμηση ενέργειας και στον περιορισμό του κόστους για τη θέρμανση με χρήση συμβατικών καυσίμων, ότι η βιομάζα συνεισφέρει στους στόχους του «20-20-20», καθώς και ότι υπάρχει η αντίστοιχη ευρωπαϊκή εμπειρία, προχωρά στην αναθεώρηση του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου.

Δημοσιεύθηκε στην Uncategorized. Αποθηκεύστε τον μόνιμο σύνδεσμο.