Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α.) και για ενοικιάσεις

Από την 9η Ιανουαρίου του 2012 απαιτείται η έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης και για ενοικιάσεις τμημάτων κτιρίων άνω των 50 τ.μ., είτε πρόκειται για κατοικία είτε για επαγγελματική στέγη.

Αυτό θα ισχύει για τη σύναψη νέων συμβολαίων και όχι για ανανεώσεις υφιστάμενων συμβολαίων. Το πιστοποιητικό θα πρέπει να κατατίθεται μαζί με το μισθωτήριο συμβόλαιο στην εφορία.