Σύντομο βιογραφικό Νάσου Αρώνη

Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1972. Σπούδασε στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και απέκτησε πτυχίο Μηχανολόγου Μηχανικού το 1997. Κατόπιν, πραγματοποίησε τις μεταπτυχιακές σπουδές του στο Brunel University του Λονδίνου, όπου και απέκτησε τον τίτλο του Master in Building Services Engineering.  Από το 2000 έως το 2001, εργάστηκε στην εταιρία ΒΑΡΟΥΞΑΚΗΣ Α.Ε., με κύρια ενασχόληση τη μελέτη και επίβλεψη ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων. Στη συνέχεια και έως το 2005, εργάστηκε στην εταιρία ΜΕΤΚΑ Α.Ε., με κύρια ενασχόληση τη διαχείριση ηλεκτρομηχανολογικών, ενεργειακών και βιομηχανικών έργων. Το 2006, ίδρυσε μαζί με τον Γιώργο Γκοτζαμάνη το Τεχνικό Γραφείο Αρώνης – Γκοτζαμάνης. Είναι ενεργειακός επιθεωρητής Γ τάξης, ενεργειακός ελεγκτής Γ’ τάξης, Certified Energy Auditor (CEA) και μέλος του Μητρώου Εμπειρίας Κατασκευαστών (ΜΕΚ) στις κατηγορίες ηλεκτρομηχανολογικά (Γ), βιομηχανικά – ενεργειακά (Γ) και υδραυλικά υπό πίεση (Α).