Νέα, ευνοϊκότερη εξέλιξη στο «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον»

Νέα, ευνοϊκότερη εξέλιξη στο Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον» ανακοίνωσε το ΥΠΕΚΑ.

Οι αλλαγές του προγράμματος επιγραμματικά είναι:

  • Δημιουργία νέας εισοδηματικής κατηγορίας κινήτρων που αφορά ωφελούμενους των οποίων το ατομικό εισόδημα δεν ξεπερνά τις 12.000 € ή το οικογενειακό τις 20.000 €,  με επιχορήγηση 70% και άτοκο δάνειο 30% του προϋπολογισμού.
  • Άρση των περιορισμών σχετικά με α) κτίρια πριν το 1990, β) κύρια ή πρώτη δευτερεύουσα κατοικία, και γ) μία αίτηση ανά πολίτη.
  • Δυνατότητα να μπουν και κενές κατοικίες αρκεί να χρησιμοποιούνταν ως κατοικία κάποια στιγμή κατά τα τρία τελευταία χρόνια.
  • Δυνατότητα για 5/6ετές δάνειο, αντί για 4ετες προκειμένου να αυξηθεί η εγκρισιμότητα δανείων.
  • Αύξηση της προκαταβολής από 30% σε 40% του Π/Υ της κάθε αίτησης.
  • Πρόβλεψη δαπάνης για αμοιβή συμβούλου έργου, έως 250 € (χωρίς ΦΠΑ) ανά διαμέρισμα και έως 800 € (χωρίς ΦΠΑ) για πολυκατοικία.

Αναλυτικά το ανανεωμένο πρόγραμμα έχει αναρτηθεί στη σελίδα του υπουργείου.

 http://exoikonomisi.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=629&language=el-GR

Με τα νέα δεδομένα, η ενεργειακή αναβάθμιση μιας μεγάλης πλειοψηφίας παλαιών (αλλά και νεότερων πλέον) ενεργοβόρων κτιρίων είναι εφικτή με πολύ ευνοϊκούς όρους (μεγάλες επιδοτήσεις, μικρά απαιτούμενα ίδια κεφάλαια και άτοκη χρηματοδότηση). Με τη στοχευμένη επιλογή των κατάλληλων παρεμβάσεων με τη συνδρομή του ενεργειακού επιθεωρητή, η εξοικονόμηση ενέργειας και το αντίστοιχο οικονομικό όφελος στην τσέπη του ιδιοκτήτη μπορεί να είναι τεράστια.