Κατάργηση συμβατικών λεβήτων – Ετικέτα ενεργειακής απόδοσης

Από την 26η Σεπτεμβρίου 2015, οι συσκευές παραγωγής θερμότητας και τα θερμοδοχεία ζεστού νερού χρήσης θα πρέπει να πληρούν συγκεκριμένες προδιαγραφές σχετικά με την ενεργειακή τους απόδοση καθώς και τη σήμανσή τους, ώστε να συμμορφώνονται με τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον οικολογικό σχεδιασμό Ecodesign και Energy Labelling.

Η Ecodesign θεσπίζει τις ελάχιστες απαιτήσεις απόδοσης καθώς και τις μέγιστες εκπομπές NOx και θορύβου (μόνο για αντλίες θερμότητας) των νέων προϊόντων που εισέρχονται στην αγορά. Στόχος της είναι η σταδιακή κατάργηση των λιγότερο ενεργειακά αποδοτικών προϊόντων και η εκπλήρωση του πρωτοκόλλου του Κιότο ή το 20 20 20 (20% περισσότερη ενεργειακή εξοικονόμηση, 20% λιγότερες εκπομπές CO2, 20% της καταναλισκόμενης ενέργειας να προέρχεται από ΑΠΕ) έως το 2020.

Η ισχύς των νέων ελάχιστων απαιτήσεων ενεργειακής απόδοσης, σε γενικές γραμμές σημαίνει την κατάργηση των συμβατικών λεβήτων και την αντικατάστασή τους με λέβητες συμπύκνωσης, ενώ σταδιακά θα καταργηθούν και οι λιγότερο αποδοτικοί λέβητες συμπύκνωσης καθώς και οι λιγότερο αποδοτικές αντλίες θερμότητας.

Η Energy Labelling θέτει ως υποχρεωτική την ενεργειακή σήμανση των προϊόντων με την ειασγωγή της ετικέτας ενεργειακής απόδοσης. Παρέχει έτσι στους καταναλωτές πραγματικά και πιστοποιημένα συγκριτικά στοιχεία σχετικά με την ενεργειακή κατανάλωση και απόδοση των νέων προϊόντων. Σκοπός της είναι η ενθάρρυνση των καταναλωτών να αγοράζουν προϊόντα υψηλής ενεργειακής απόδοσης.

Έτσι, συγκεκριμένα προϊόντα και συστήματα όπως λέβητες πετρελαίου ή φυσικού αερίου και αντλίες θερμότητας ονομαστικής ισχύος έως 70 kW καθώς και θερμοδοχεία ΖΝΧ χωρητικότητας έως 500 lt, θα πρέπει να συνοδεύονται από ετικέτα ενεργειακής απόδοσης, όπως ισχύει ήδη για τις οικιακές συσκευές.

Η ετικέτα αυτή ισχύει όχι μόνο για τα προϊόντα μεμονωμένα, αλλά και για συνδυασμούς συστημάτων. Το σημαντικό στοιχείο εδώ, είναι ότι σε ένα σύστημα, είναι πολύ συχνά πιθανό να βελτιωθεί η ενεργειακή απόδοση μέσω αυτοματισμού ή από την υποβοήθηση του συστήματος με πηγές ανανεώσιμης ενέργειας.

LABEL1

Σήμανση μεμονωμένου προϊόντος

LABEL2

Σήμανση συστήματος πολλών προϊόντων