Νέος Οδηγός Ενεργειακής Επιθεώρησης Κτιρίων

Πριν λίγες ημέρες κυκλοφόρησε ο «Νέος Οδηγός Ενεργειακής Επιθεώρησης Κτιρίων» του Γιώργου Παντελίδη.  Ένα βιβλίο το οποίο αποτελεί ένα εξαιρετικά χρήσιμο εργαλείο για κάθε ενεργειακό επιθεωρητή.

Πρόκειται για ένα εγχειρίδιο στο οποίο περιγράφεται αναλυτικά και επεξηγηματικά η μεθοδολογία για την Ενεργειακή Επιθεώρηση των κτιρίων, μέσα από ανάλυση της νομοθεσίας, της θεωρίας αλλά και ένα αναλυτικό παράδειγμα.

Στον πληρέστατο αυτό οδηγό, αποτυπώνονται με ιδιαίτερα μεταδοτικό τρόπο οι γνώσεις και οι εμπειρίες που αποκτήθηκαν μέσα από μία σειρά επιθεωρήσεων, σχεδιασμού και κατασκευής εγκαταστάσεων όλα αυτά τα χρόνια.

Προτείνεται ανεπιφύλακτα σε κάθε συνάδελφο που επιθυμεί να ασχοληθεί ή να εμβαθύνει στον τομέα των επιθεωρήσεων.