Εγγραφή στο Μητρώο Ενεργειακών Ελεγκτών

Η ARGO ENGINEERS είναι από τον Δεκέμβριο του 2018 μέλος του Μητρώου Ενεργειακών Ελεγκτών.

Ο ενεργειακός έλεγχος ορίζεται ως ο συστηματικός έλεγχος και ανάλυση της χρήσης και κατανάλωσης ενέργειας ενός κτιρίου, ενός συστήματος ή μίας επιχείρησης με στόχο τον ποσοτικό προσδιορισμό των ενεργειακών ροών και του δυναμικού βελτιώσεων της ενεργειακής απόδοσης και η σχετική αναφορά αυτών.

Βασικό καθήκον του ενεργειακού ελέγχου είναι ο εντοπισμός και ιεράρχηση των επεμβάσεων εξοικονόμησης ενέργειας με βάση τα κριτήρια της ενεργειακής και της οικονομικής απόδοσης.

Δημοσιεύθηκε στην Uncategorized. Αποθηκεύστε τον μόνιμο σύνδεσμο.